Om oss

Fyllingsdalen har 28 300 innbyggere. Hadde Fyllingsdalen vært by ville den vært den 21. største by i Norge, større en Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus? Alle typer kulturaktiviteter i Fyllingsdalen lider av mangel på en felles kulturarena.

 

 

 

Fyllingsdalen kulturrådet er oppnevnt etter initiativ fra Fyllingsdalen bydelsstyre. Kulturrådet er et representativt organ for kulturorganisasjoner, lag og enkeltpersoner i Fyllingsdalen.

Fyllingsdalen kulturråd vil samarbeide med idretten og Bergen kommune om samlokalisering av kulturhus og idrettsbygg på tomten til nåværende Fyllingsdalen idrettshall.

 

Styret i Fyllingsdalen kulturråd valgt på årsmøtet 2018 er:

 

 • Styreleder Per Kragseth
 • Styremedlem Marit Bratten
 • Styremedlem Trond Johannesen
 • Styremedlem Line Mai Turøy
 • Styremedlem Birthe-Lisbeth Ludvigsen
 • Styremedlem Torstein Røed
 • Styremedlem Reidun Lønning
 • Styremedlem Berit Tande
 • Styremedlem Camilla Bommen
 •  
 • Varamedlem Lars Åge Kjærland
 • Varamedlem Chris Jørgen Knudsen Rødland

 

 

 

 

 

Avdelingsleder i Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor og Benjamin Hogstad deltar også på styremøtene.

 

Protokoll fra årsmøte 2018 finner du her.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Fyllingsdalen Kulturråd