Kulturhus Rapporter

Fyllingsdalen har 28 300 innbyggere. Hadde Fyllingsdalen vært by ville den vært den 21. største by i Norge, større en Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus? Alle typer kulturaktiviteter i Fyllingsdalen lider av mangel på en felles kulturarena.

 

 

 

 

Kulturrådet engasjerte høsten 2009 arkitektfirmaet Cubus til å utrede alternative plasseringer av et fremtidig kulturhus i Fyllingsdalen.

Dette arbeidet er nå fullført, og det endelige programnotatet er overrakt byråd for kultur, kirke og idrett, Monica Mæland.

 

Programnotatet kan leses ved å trykke nedenfor:

Programnotat

 

Fyllingsdalen kulturhus tilleggsrapport oktober 2012

 

Vedtaket som ble fattet enstemmig av Fyllingsdalen bydelstyret 17.3.10.

Sitat:

Fyllingsdalen bydelsstyre viser til Fyllingsdalen kulturråds utredning; Fyllingsdalen kulturhus – og orientering gitt i møte 17. mars.

Bydelsstyret viser til at det i snart 33 år har vært et uttalt ønske om et eget kulturhus i bydelen og er glade for kulturrådets initiativ. Utredningen er grundig og presenterer flere godt egnede tomter med prosjektskisser. Bydelsstyret forventer at Fyllingsdalen kulturhus får høyeste prioritet ved høstens rullering av Kulturarenaplanen.

Bydelsstyret vil be om at reguleringsarbeid snarest igangsettes for de høyest prioriterte tomtene for nytt kulturhus i tilknytning til kollektivterminalen ved Oasen. Kulturhusprosjektet bør ikke avvente en planprosess til etter at rulleringen av Kulturarenaplanen er sluttbehandlet.

Vi viser også til planer om regulering av kollektivterminalprosjektet og finner det naturlig at kulturhusprosjektet inngår i disse planene. En planprosess vil også skape større klarhet om kostnader og samarbeidspartnere og lignende.

Sitat slutt.

Copyright © All Rights Reserved Fyllingsdalen Kulturråd