Konkaktinformasjon

Fyllingsdalen har 28 300 innbyggere. Hadde Fyllingsdalen vært by ville den vært den 21. største by i Norge, større en Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus? Alle typer kulturaktiviteter i Fyllingsdalen lider av mangel på en felles kulturarena.

 

 

 

Pressen bes kontakte styreleder Per Kragseth på mobil 90693757 eller epost per.kragseth@bkkfiber.no.

 

Copyright © All Rights Reserved Fyllingsdalen Kulturråd